Music.cat

Your music training space

Neus Fernández

PRESENTATION

Músic, pedagoga, Directora de PerkImBa

CURRICULUM

La meva professió està vinculada amb la música, la dansa i el teatre.
La meva visió i inquietuds en el camp de la pedagogia son sempre interdisciplinars.

Estic graduada en piano, percussió i pedagogia al Conservatori Superior de Música de Barcelona.
Llicenciada en Rítmica Dalcroze per l’Institut Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suïssa.

Desde fa més de 20 anys sóc professora de Música a les Escoles Superiors de Dansa CSD i Teatre ESAD de l’Institut del Teatre de Barcelona, especialitzada en la Rítmica Dalcroze a les Arts Escèniques.

El 2009 creo, juntament amb Thierry Hochstätter, el món de PerkImBa, projecte que segueix creixent en cada projecte que realitzem.

Imparteixo cursos per a la formació de mestres tant al país com a l’estranger.
El que més m’interessa és donar eines al professorat per tal que ells puguin créixer com a docents.

Multinstrumentista, vinculo el món de la interpretació i de la improvisació.

El que m’apassiona és treballar en equip, dirigir els projectes amb els membres de la Companyia PerkImBa i desenvolupar la creativitat a través del ritme i del moviment.
Fem amb el que som i amb el que tenim. 

CURRICULUM ESPAÑOL

Mi profesión está vinculada con la música, la danza y el teatro.
Mi visión e inquietudes en el campo de la pedagogía son siempre interdisciplinares.

Estoy graduada en piano, percusión y pedagogía en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona.
Licenciada en Rítmica Dalcroze por el Instituto Jaques-Dalcroze de Ginebra, Suiza.

Desde hace más de 20 años soy profesora de Música en las Escuelas Superiores de Danza CSD y Teatro ESAD del Institut del Teatre de Barcelona, especializada en la Rítmica Dalcroze en las Artes Escénicas.

En 2009 creé, junto con Thierry Hochstätter, el mundo de PerkImBa, proyecto que sigue creciendo en cada proyecto que realizamos.

Imparto cursos para la formación de maestros tanto en el país como en el extranjero.
Lo que más me interesa es dar herramientas al profesorado para que ellos crezcan como docentes.

Multinstrumentista, vinculo el mundo de la interpretación y de la improvisación.

Lo que me apasiona es trabajar en equipo, dirigir los proyectos con los miembros de la Compañía PerkImBa y desarrollar la creatividad a través del ritmo y del movimiento.
Hacemos con lo que somos y con lo que tenemos. 

 

CURRICULUM ENGLISH

Musician, pedagogue, Director of PerkImBa

My profession is linked to music, dance and theater.
My vision and concerns in the field of pedagogy are always interdisciplinary.

I am graduated in piano, percussion and pedagogy at the Conservatorio Superior de Música de Barcelona.
Licence en Rythmique Jaques-Dalcroze from the Jaques-Dalcroze Institute in Geneva, Switzerland.

For more than 20 years I have been a music teacher at the CSD Dance and ESAD Theater Higher Schools of the Institut del Teatre de Barcelona, specialized in Dalcroze Rhythm in Performing Arts.

In 2009 I created, together with Thierry Hochstätter, the world of PerkImBa, a project that continues to grow with each project we carry out.

I teach courses for teacher training both at home and abroad. What interests me most is giving tools to teachers so that they grow as teachers.

Multi-instrumentalist, I link the world of interpretation and improvisation.

What I am passionate about is working as a team, directing projects with members of the PerkImBa Company and developing creativity through rhythm and movement. We do with what we are and with what we have.

See trainings
09
july
2020
5 hours
Streaming
Entrenando Ritmo y Movimiento con PerkImBa
54,00€
08
july
2020
15 hours
Streaming
9º curso Internacional Perkimba. Verano 2020
120,00€
03
october
2020
5 hours
Streaming
Juegos Rítmicos tras la pantalla. PerkImBa
54,00€
14
november
2020
5 hours
Streaming
Juegos en danza. Estimulando la creatividad con PerkImBa
54,00€
03
october
2020
5 hours
Streaming
BATUCADA con PerkImBa. Pet-sticks en el Aula
54,00€
17
october
2020
5 hours
Streaming
Crea tu cuento rítmico. De 0 a 6 años PerkImBa Kids
54,00€
5 hours
ONLINE
Crea tu cuento rítmico con PerkImBa
54,00€
13
march
2021
5 hours
Streaming
Juegos Musicales y las Inteligencias Múltiples
54,00€
08
may
2021
5 hours
Streaming
Juegos Musicales y las Inteligencias Múltiples. 2a edición
54,00€
5 hours
ONLINE
Juegos Musicales y las Inteligencias Múltiples. 1ª edición
54,00€

We use our own and third-party cookies to improve your experience and our services, analyzing browsing on our website. If you continue browsing we will consider that you accept its use. You can get more information in our Cookies Policy.

Tancar text